معرفی:

کنسرسیوم پیشگامان نام آور اطلاعات و ارتباطات جاویدان با مشارکت مدنی9 شرکت برجسته و موفق در حوزه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ثابت و همراه با هدف ارایه سرویس و خدمات ارتباطی پیشرفته و نو آورانه در راستای ایجاد ارزش برای مشتریان تشکیل شد. ترکیب شرکت های این مشارکت مدنی باعث ایجاد هم افزایی منابع و قابلیت های این شرکت گردیده است به طوری که نتیجه حاصل سازمانی آن منجر به ایجاد مزیت رقابتی بی همتایی در سطح کشور گردیده ایست.

این شرکت برای کسب پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به مرجع اصول حاکم مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 مورخ 21/10/93 اقدام کرده است و امکانات و منابع لازم را جهت ایجاد و بهره برداری شبکه اینترنت پر سرعت باند پهن ثابت با استفاده از بالاترین تکنولژی روز دنیا برای سرویس دهی به مشتریان شرکتی و خانگی فراهم آورده است.

 

هدف:

  • گسترش دسترسی به سرویس های تکنولژی بروز دنیا بر بستر با کیفیت شبکه اینترنتی باند پهن در سراسر کشور

  • بالا بردن نفوذ تکنولژی ارتباطات در راستای ایجاد سرزمین هوشمند

 

ویژگی و تمایز نسبت به رقبا:

  • ارزش آفرینی و ارتقا نقاط قوت این شرکت توسط ترکیب 9 شرکت برجسته و خوش سابقه در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در قالب کنسرسیوم فراهم بودن بستر کسب و کار و قابلیت دسترسی آسان و سریع این شرکت به مشتریان بازار های هدف

  • دانش و تجربه بالا در رابطه مشتری مداری و مشتری محوری در جهت نگهداشت و رضایت مشتری

  • پشتوانه چشمگیر منابع مالی و جریان نقدینگی

  • وجود ساختار ها و زیرساخت فرهیختگی، مدیریتی، فنی و اجرایی

 

مخاطبین:

شرکت های محترم ISDP و ISP دارنده پروانه دارای اعتبار زمانی در سراسر شرکت که مایل به همکاری با این شرکت درقالب سه پیشنهاد :

واگذاری مجوز و عدم ادامه فعالیت

واگذاری مجوز و ادامه فعالیت در قالب نمایندگی فروش

واگذاری دارایی کل شرکت
 

تشکیل دهندگان کنسرسیوم